John Dejaeger verlaat Agfa-Gevaert om operationeel directeur te worden van Reynaers Aluminium in Duffel. Dat betekent dat hij minder dan een jaar aan de slag is geweest bij de groep uit Mortsel.

Dejaeger was sinds 1juni vorig jaar adviseur bij Agfa-Graphics. Bedoeling was dat hij er operationeel directeur zou worden zodra de verzelfstandiging van de bedrijfseenheid een feit zou zijn. Maar inmiddels ziet het er steeds meer naar uit dat de aangekondigde opsplitsing van Agfa in drie aparte bedrijven -Agfa-Graphics, Agfa-Healthcare en Agfa-Materials- er niet komt, of toch minstens op de heel lange baan geschoven is. Dejaeger heeft daar blijkbaar zijn conclusies uit getrokken.

Zijn passage bij Agfa zal dus niet meer dan een kort intermezzo geweest zijn. Dejaeger is immers tot vandaag nog altijd vooral bekend als de ex-topman van BASF in Antwerpen. Op een korte periode bij Exxon en Avery na, bracht hij bijna heel zijn carrière door bij de Duitse chemiegroep. Hij begon er in de productie van salpeterzuur en meststoffen, en werd in 2003 gedelegeerd bestuurder van de vestiging in Antwerpen, de grootste van de groep na de hoofdzetel in Ludwigshafen.

In januari vorig jaar stapte hij echter totaal onverwacht op bij BASF, om redenen die nooit helemaal duidelijk geworden zijn. Nochtans had BASF-Antwerpen onder leiding van Dejaeger jaar na jaar puike resultaten gehaald en ook heel wat investeringen naar zich toe kunnen trekken.

In zijn jaren bij BASF was Dejaeger ook steeds meer voor het voetlicht getreden als boegbeeld van de Vlaamse chemiesector, en als een gezaghebbende stem op een breder economisch-maatschappelijk terrein. Zo bekleedde hij onder meer mandaten bij de werkgeversfederaties VBO en Voka. (kdr)