Vinden de Belgische werknemers dat ze voldoende inspraak hebben in het sociaal-economisch beleid van hun bedrijf? Dat ze hun mening kwijt kunnen en dat er door de directie ook rekening mee wordt gehouden?
Waarover willen arbeiders, bedienden en kaderleden eigenlijk hun zegje doen? En op welke manier: informeel, bijvoorbeeld via hun afdelingschef, of met de personeelsdelegatie in de ondernemingsraad of de vakbondsafgevaardigden als doorgeefluik? Zijn ze tevreden met de rol en werking van de vakbonden in hun bedrijf?

Al die vragen werden door het grootste uitzend- en hr-dienstenbedrijf van het land, Randstad, voorgelegd aan 2.000 werknemers.