Onderhoud

Het gemeentebestuur belooft in haar algemeen beleidsprogramma 2007-2012 te zullen streven naar een permanent en duurzaam onderhoud van de gemeente. Het gemeentepersoneel zal in de toekomst minder worden ingezet voor het zelf uitvoeren van infrastructuurwerken. In de tijd die daardoor vrij komt zal meer werk worden gemaakt van het netjes houden van de gemeente. (fo)