Gezelle

Studentenclub Moeder Gezelle heeft een nieuw praesidium voorgesteld, met Dries Debever opnieuw als praeses. (dbm)