Verwarmingstoeslag

Het gemeentebestuur past de forfaitaire verwarmingstoeslag voor het gebruik van gemeentelokalen aan voor verenigingen die bewegingsactiviteiten organiseren. Ze betalen voortaan 5 euro per dag. (els)