Schoolmaaltijden

De jaarlijkse kostprijs van de schoolmaaltijden wordt geraamd op ongeveer 70.000 euro. De gunning voor de komende drie jaren zal gebeuren via een algemene offerteaanvraag. (ssj)