Dossier bouw tweede sporthal pas later ingediend

De gemeente wil een dossier indienen bij het kabinet van minister van Sport Bert Anciaux voor de bouw van een tweede sporthal. Via een pps-project of publiekprivé-samenwerking wil Anciaux de bouw van een aantal sporthallen in Vlaanderen financieel ondersteunen. 'Ons dossier is echter nog niet klaar', geeft schepen Ann Lambrecht (CD&V) toe. 'Maar ik heb geïnformeerd en in het voorjaar van 2008 komt er een tweede oproep, en dan dienen we wel een dossier in.' Ook dan zal de locatie waar die sporthal moet komen duidelijk worden. Eerder al werd verwacht dat ze naast de nieuwe brandweerkazerne zou komen, maar burgemeester Boone (CD&V) liet zich ook al ontvallen dat ook de plaats waar nu de oude brandweerkazerne staat in aanmerking komt. Als alles meezit, kan de tweede sporthal er tegen 2011 komen. (osw)