Hanske Knap komt langs

In de Polderdorpen Berendrecht en Zandvliet bestaat nog de oeroude folklore van Hanske Knap. Het gaat om een figuur die een beer voorstelt. Bekleed met een pels (gewoonlijk enkele konijnenvellen) en onder begeleiding van enkele muzikanten, trekt hij door de straten om in cafés en bij bekende burgers, zijn liedje te zingen. In Zandvliet wordt de oudste groep vandaag om 20uur ontvangen op het gemeentehuis waar de districtsraad een speciale vergadering houdt. Daarna worden in het Vredehof worstenbroden en appelbollen gegeten. Iedereen is welkom. (sdl)