Hof der Drie Koningen definitief beschermd

Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) heeft de historische hoeve Hof der Drie Koningen samen met de bijhorende boomgaard en haag definitief laten beschermen. De meer dan honderd jaar oude boerderij -ook wel hoeve Lagrou genaamd- stond sinds vorig jaar op de lijst van te beschermen monumenten en wordt door de dienst Monumenten en Landschappen als beeldbepalend voor de buurt en architecturaal historisch waardevol beschouwd. Wijk Driekoningen ontleent er zijn naam aan.

De hoeve met het karakteristieke torentje dreigde destijds gesloopt te worden ten voordele van een verkaveling ...