Buffer

Naast de Gistelbeek legt de verkavelaar een bufferbekken van 575 m3 aan. Er zullen ook waterbeheersingswerken worden uitgevoerd. De plannen voorzien in de aanleg van twee bufferbekkens van 875 m3 en 375m3. (dbm)