Sportinfrastructuur

De gemeenteraad verleende zijn goedkeuring aan het realiseren, op de site van de Platteput, van een nieuwe buitensportinfrastructuur, bestaand uit een multifunctioneel sportterrein, een Finse piste en een beachterrein. De ingreep zou 1.500.000 euro kosten. De plannen worden gerealiseerd in 2008 en 2009. Dit jaar nog zal de gemeentelijke sportdienst onderzoeken welke extra sportinfrastructuur nodig is in Opdorp. In 2010 staat de renovatie van de fit-o-meter in Buggenhoutbos op het programma. (pvr)