Zustergemeente

Het gemeentebestuur wenst de banden met zijn Franse zustergemeente Le Cateaux weer nauwer aan te halen. Dit voorjaar start een werkgroep die projecten zal uitwerken naar aanleiding van 25jaar jumelage. Intussen heeft men speciale borden besteld die de verbroedering illustreren. De gemeente is ook nog verbroederd met Cave (Italië) en Westerburg (Duitsland). (djw)