Districtsvoorstel rond Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding drukt ook op de Polderse districtraad. Tijdens de zitting van maandag kwam een voorstel van advies ter sprake. Het ging daarbij meer bepaald om de invloed van de verschillende tracés op de leefkwaliteit in de Polderdorpen Berendrecht en Zandvliet. De stad laat onderzoeken welke de impact zal zijn van het zogenaamde vierde tracé. Dat bestaat uit een tunnel onder de Schelde, die aansluit op de A12 ter hoogte van Ekeren. Daardoor ontstaat ongetwijfeld meer en vooral zwaar verkeer in het noorden, meent de raad. Er komt ook een intensivering van het verkeer door de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel. En er dient rekening gehouden met de aanleg van een goederenspoor vanuit de A12 over de grens heen in Zandvliet. Raadslid Rudi Sempels (VPB) stelde voor om een onderzoek te vragen naar de invloed van alle vier de voorgestelde tracés op het verkeer in het noorden. Deze studie mag evenwel de huidige uitvoeringsplannen niet vertragen.De districtsraad schaarde zich eenparig achter het voorstel dat als advies naar de stedelijke overheid vertrekt. (sdl)