Belastingherziening is doorn in het oog van oppositie

Tijdens de gemeenteraad van vanavond worden de gemeentebelastingen herzien. 'De doorsnee inwoner zal amper iets merken van de verhogingen', belooft financieschepen Peter Breemersch. Oppositiepartij DaZ is niet te spreken over de plannen.

'Enkele tarieven worden geïndexeerd of opgeslagen met als bedoeling een ontradend of corrigerend effect', zegt schepen van Financiën Breemersch.De gemeente wil de belasting op het ophalen van huisvuil ...