WAARDE REDACTIE

Topspeculant

'Iedereen op de markt is doodsbang', zo blokletterde de cover van de weekendkrant. Het bleek een citaat uit het interview met topspeculant Pierre Lagrange. Een leerrijk interview en boeiend citaat. Want je kan het citaat ook lezen als een adequate beschrijving van onze huidige samenleving. Niet alleen beleggers zijn nu bang op de beurs, iedereen leeft in een wereld doordrongen van angst. Na de val de Berlijnse Muur maakte het neoliberale beleid van privatisering en deregulering opgeld. Door de vermarkting van meer en meer maatschappelijke domeinen bevindt elke burger zich inderdaad nu permanent op de markt. Zijn toekomst is in handen van pensioenfondsen die ten prooi vallen aan de willekeur van de beurs, en private ratingbureaus beslissen over de toekomst van zijn land en munt. Waardoor in de feiten multimiljardairs als Lagrange via hun hefboomfondsen meer macht hebben dan democratisch verkozen politici. Omdat om onbegrijpelijke redenen deze laatsten niet in staat zijn tot het democratisch reguleren van speculatieve fondsen. En zo glijdt de politiek in handen van rechtse populisten die munt slaan uit de angst onder de bevolking.

Maar het is dus ook een leerrijk interview, dat samen kan worden gelezen met dat van andere superrijken. Ja, ze zijn voor een crisistaks voor rijken, als het maar niet permanent wordt. Ze zien met andere ...