België zakte vorig jaar van de derde naar de vijfde plaats op de ranglijst van meest productieve landen.

Wereldwijd zijn er slechts vier landen waar het bruto binnenlands product (bbp) per gewerkt uur hoger ligt dan in België. Het gaat –in die volgorde– om Luxemburg, Noorwegen, de Verenigde Staten en Nederland. Dat meldt het Amerikaanse onderzoeksinstituut The Conference Board.

De omrekening van het bruto binnenlands product (bbp) van een land per gewerkt uur geldt als indicator voor de arbeidsproductiviteit in dat land. In Luxemburg geeft dat de hoogste score. Elk individueel werkuur is er goed voor een opbrengst van 82,9 dollar. Dat is beduidend meer dan bij de nummer twee, Noorwegen. Op flinke afstand komen dan Nederland, de VS en België (zie tabel). Voor ons land werd het bbp in 2010 berekend op 59,9 dollar per gewerkt uur.

Ook wanneer een andere indicator wordt genomen –de productiviteit per individuele werknemer– behoort België tot de wereldtop. Ook in dit geval staan Luxemburg en Noorwegen op de eerste twee plaatsen (zie tabel).

De Belgische werknemers behoren dus onmiskenbaar tot de hardst werkenden. Ter vergelijking: het veelgeprezen Duitsland haalt een arbeidsproductiviteit van 54,6 dollar per gewerkt uur, een flink stuk lager dan het Belgische cijfer.

Toch valt de rangschikking een beetje tegen. In 2009 haalden de Belgische werknemers immers nog de derde plaats op de productiviteitslijst van The Conference Board. Die prestatie konden we vorig jaar niet herhalen. België werd voorbijgestoken door de Verenigde Staten en Nederland. In die twee landen is de arbeidsproductiviteit, gemeten als bbp per gewerkt uur, in 2010 sneller gestegen dan bij ons.

Voor de volledigheid: in 2008 behaalde België de vierde plaats. De zeer hoge Belgische arbeidsproductiviteit is dus geen toeval, maar een constante.

Dat is in belangrijke mate te danken (?) aan de hoge loonkosten in ons land. Omdat arbeid duur is moeten de Belgische ondernemingen –om concurrentieel te blijven– hun productiviteit opvoeren door verregaande automatisering. Dat heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid –de machines nemen een deel van de arbeid van de werknemers over– maar het doet tegelijkertijd de productiviteit van de (overblijvende) werknemers voortdurend stijgen.

In 2009 deed de wereldwijde recessie de arbeidsproductiviteit dalen, voor het eerst in bijna twintig jaar. De economische activiteit ging toen sterker omlaag dan de werkgelegenheid. In België ging het om een daling met 1,3 procent.

Maar vorig jaar werd dat verlies goedgemaakt en nam de Belgische productiviteit toe met 1,6 procent. Voor dit jaar voorspelt The Conference Board een productiviteitstoename voor ons land met 1,3 procent.