Schoolvervoerplan

De basisscholen van Peer-centrum, Maarlo, Grote-Brogel en Erpekom stelden een schoolvervoersplan op. Ze willen de schoolomgeving veiliger maken, maar ook leerlingen aanzetten om te voet of met de fiets te komen. Verkeersknelpunten in de omgeving worden in kaart gebracht. (kvh)