Uitrusting verkaveling

De gemeenteraad bespreekt vandaag het ontwerp van de uitrusting van de verkaveling Mouveld. Het gaat om de weg- en rioleringswerken, de aanleg van fietspaden én de bouw van een bufferbekken aan de Bornestraat. De nieuwe verkaveling zal heel wat extra bouwpercelen opleveren. (ppg)