Amfibiepoelen

Natuurpunt heeft met steun van de provincie twee amfibiepoelen verbeterd. Het gaat om twee poelen die in het verleden werden gegraven, maar waarvan er minstens één vervuild werd. Door de verbetering hopen de natuurvrienden opnieuw de zeldzame kamsalamander te kunnen zien. (vjl)