Advertentiewerving

In juni verschijnt een nieuw stratenplan van Alken met advertenties van zelfstandigen. Een vertegenwoordiger van Publi-touch, Jef Claessens, brengt hen daarvoor een bezoekje. Hij legitimeert zich met een brief die getekend werd door het college van burgemeester en schepenen. Je kan hem ook zelf contacteren op 0475-55.15.90. (res)