Seniorenraad

De raad is op zoek naar dynamische senioren die mee willen werken aan het seniorenbeleid. Als lid van de raad denk je mee rond thema's als wonen, zorgverlening, mobiliteit en cultuur. De adviezen worden vervolgens doorgespeeld naar het gemeentebestuur en het OCMW. Wie zich geroepen voelt om aan dit initiatief mee te werken, stuurt een brief met zijn persoonlijke gegevens en een korte motivatie naar het schepencollege, Kaakstraat 2. (vkw)