Bosbeheersplan

De gemeente zal dit jaar starten met de opmaak van een bosbeheersplan. Daarin worden de ecologische, recreatieve en economische functies van de bossen in kaart gebracht. Het plan is nodig om in aanmerking te komen voor subsidies. (psl)