Normen wooncomfort strenger

Huur is vaak te duur

Bijna één op de vijf Vlaamse gezinnen huurt een woning op de particuliere huurmarkt. Hun zoektocht is niet altijd gemakkelijk. De betaalbaarheid en kwaliteit van de woning zijn belangrijke aandachtspunten. Voor alleenstaanden met een budget van 500 euro is het bijzonder moeilijk iets te vinden.

© Gianni Barbieux

In elke provincie zijn er Huurdersbonden waar je als huurder voor advies terecht kunt. De Huurdersbond Oost-Vlaanderen bestaat 25 jaar en behoort bij de pioniers in het geven van informatie en belangenverdediging ...

Niet te missen