JAPAN

Van de 54 kernreactoren in Japan is er nog maar één in bedrijf. Deze laatste reactor wordt begin mei stilgelegd, wat in de warme zomermaanden mogelijk leidt tot elektriciteitstekorten. Japanse kernreactoren worden elke dertien maanden voor controles stilgelegd. Vanwege de toegenomen zorg over nucleaire veiligheid sinds de kernramp in Fukushima is geen van de reactoren die voor een controlebeurt zijn uitgeschakeld of die al stil lagen toen het ongeluk zich voordeed, weer opgestart.

Voor de crisis voorzag kernenergie in een derde van de elektriciteitsbehoefte van Japan. De Japanse regering wil de stilgelegde ...