COMMENTAAR

Dat is dan spijtig

Zou er iemand in het Brusselse parket zijn die donderdagavond besefte dat er met de beeldvorming over de huiszoekingen in Mechelen en Leuven iets niet klopte? Die gedachte moet toch bij iemand zijn opgekomen bij het aanschouwen van lieden in zomerse kledij, type bouwvakker of verhuizer, die vrolijk dozen met documenten door het zwerk flikkerden en in klaarstaande vrachtwagens keilden? Is het zo dat het gerecht de burgers ervan wil verzekeren dat het correct en discreet met mogelijk bewijsmateriaal omgaat? Is het zo dat het mogelijke slachtoffers wil verzekeren dat het slechts hun rechtmatige belangen voor ogen heeft?

Juridisch valt er tegen de onderzoeksdaden jegens het aartsbisdom Mechelen-Brussel en zelfs tegen die bij de commissie-Adriaenssens niets in te brengen. In ons systeem is vooralsnog de onderzoeksrechter ...

Niet te missen