Vuurwapens massaal te koop op zoekertjessites
Wapens kun je niet alleen in een wapenwinkel kopen. Op sommige tweedehandssites wordt allerlei wapentuig massaal aangeboden.Skip Lawrence
Foto: © Skip Lawrence
De nieuwe wapenwet is duidelijk: vuurwapens mogen niet op het internet verkocht worden. Toch volstaat surfen naar sommige Belgische tweedehandssites om een rist zoekertjes van wapentuig op het spoor te komen.

internet

Op de website 2dehands.be zijn advertenties te vinden voor een assortiment aan geweren. Het gaat daarbij niet enkel om jachtgeweren, maar ook om krachtig wapentuig, zoals een automatisch FAL-geweer en een Remington Varmint. Die laatste wordt door de verkoper omschreven als 'een neusje van de zalm snipergeweer'. In diezelfde advertentie wordt toegegeven dat het wapen verkocht wordt 'wegens de nieuwe wetgeving'. Ook op zoekertjessites als Kapaza worden wapens zoals jachtgeweren en vlindermessen aangeboden.

Bij de federale politie is woordvoerster Els Cleemput formeel: volgens de nieuwe wapenwet is de verkoop van geweren via het internet illegaal. Dat staat ook uitdrukkelijk in artikel19 van de wapenwet die vorig jaar werd ingevoerd.

Momenteel gaat de politie niet actief op zoek naar wapenadvertenties op het internet, geeft Luc Beirens, commissaris van de Federal Computer Crime Unit (FCCU) toe. De dienst neemt eerder de rol van doorgeefluik op zich. Meldingen van burgers over online wapenverkoop -wat bijvoorbeeld via de eCops-site mogelijk is- speelt de FCCU door aan de betrokken diensten. Die stellen de processen-verbaal op. In een latere fase kan de computerafdeling van de politie ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het opsporen van de adverteerder.

Mogelijk zal de wapenhandel in de toekomst wel proactief in de gaten worden gehouden door de federale politie. Daarover liggen voorstellen op tafel, bevestigt Beirens.

De kwestie is niet nieuw. In mei van vorig jaar stelde de toenmalige senator Margriet Hermans (Open VLD) in de Senaat een vraag over de verkoop van wapens via het internet. Ook zij ontdekte in 2006 veel advertenties voor verboden wapentuig op Belgische sites, onder meer op 2dehands.be. De toenmalige minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), maakte toen de kanttekening dat de bestrijding van dergelijke advertenties niet altijd even gemakkelijk was: 'Men mag niet vergeten dat criminaliteit via het internet een zeer complex gegeven is. Zo is het bijvoorbeeld absoluut niet evident dat de servers van websites die vergunningplichtige wapens te koop aanbieden in België, zich ook hier in het land bevinden.'

Linda Schaake, sitemanager van 2dehands.be, erkent dat er soms advertenties voor illegaal wapentuig op de site verschijnen. Maar die worden zo snel mogelijk opnieuw geschrapt. Daarvoor wordt gerekend op vrijwilligers die 2dehands.be in de gaten houden. 'We hebben een Belgische beheerder, gespecialiseerd in wapens, en die verwijdert illegale advertenties.' Schaake verwijst ook naar het reglement van 2dehands.be, dat op zijn beurt verwijst naar de opsomming van verboden wapens in de wapenwet. De lijst (in artikel3) is echter minder allesomvattend dan artikel19, dat een totaalverbod op de verkoop van wapens via het internet vermeldt. Binnenkort komen er ook nieuwe, bijkomende richtlijnen op 2dehands.be.

De Belgische beheerder van de wapenafdelingen van 2dehands. be bevestigt dat er dagelijks advertenties verwijderd worden. Een van de redenen om te verwijderen is bijvoorbeeld de afwezigheid van de vereiste vergunning, luidt het. Volgens hem is er inderdaad wat discussie over wat een totaalverbod op wapens juist inhoudt. 'Op sommige wapenfora worden enkel berichten zonder prijs toegelaten, omdat het dan geen advertentie is.'

Mocht er toch sprake zijn van een allesomvattend verbod op wapenverkoop via het internet, dan zal 2dehands.be optreden. 'We zullen alle advertenties weren als blijkt dat het illegaal is', zegt Schaake. De sitemanager voegt eraan toe dat ze nog nooit door de Belgische autoriteiten gecontacteerd is in verband met wapenzoekertjes.

Opmerkelijk is dat veilingsites zoals eBay veel strenger zijn ten aanzien van wapens dan een zoekertjessite als 2dehands.be. 'Logisch', vindt een sportschutter die wil blijven. 'eBay strijkt een commissie op voor elke transactie die via zijn platform verloopt -terwijl zoekertjessites als 2dehands. be geen officiële verkoopssites zijn. Ze zijn slechts een virtueel prikbord en verdienen ook geen geld aan een eventuele latere transactie'.

Volgens hem is het in dat geval gewoon de verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper om over de juiste vergunningen te beschikken als het effectief tot een transactie komt. (jb,wv)