Hebt u het ooit als een voordeel ervaren dat u een vrouw bent?

'Neen.'

En is het ooit een nadeel geweest?

'Neen, echt niet. Ik wil geen clichés gebruiken, maar net zoals Bridget Cosgrave van Belgacom (DS 14juli, red.) heb ik nooit over mezelf gedacht als “een vrouw in een senior position,.'

Hebt u ooit gemerkt dat mannen het moeilijk hadden met een vrouwelijke baas?

'Ook weer heel oprecht: nooit. Het heeft ook geen belang of je rapporteert aan een man of een vrouw. Wat je wilt, is rapporteren aan iemand die jij respecteert en die jou ook respecteert. Ik weet niet of ik dat altijd goed gedaan heb, maar het is altijd wel mijn benadering geweest.'

Bent u voor of tegen streefcijfers of quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen in het management van ondernemingen?

'Soms kunnen streefcijfers helpen, als ze goed geformuleerd zijn. Zo zou je als regel kunnen stellen dat de kandidaten voor een job zo divers mogelijk moeten zijn. Dat kan managers helpen om out of the box te denken, om nieuwe paden te bewandelen.'

'Maar aan quota hangt in mijn ogen een bijna negatieve perceptie. Ik zou het absoluut niet leuk vinden als ik mijn baan gekregen had omdat er nu eenmaal quota zijn (lacht). Quota bereiken in die zin zelfs vaak het tegenovergestelde van wat ze beogen, denk ik.'