Rekening Wauterbos

De rekening van de vzw Wauterbos Sport van vorig jaar sluit af met een winst van 20.000 euro. Samen met de winst van 2007 levert dit een resultaat op van 70.000 euro. De gemeentelijke toelage bedroeg alleen voor vorig jaar bijna 860.000 euro. (ssj)