ANTWERPEN -- Vandaag is een sociaal akkoord bereikt tussen de directie van Alken-Maes en de vakbonden over de sluiting van de vestiging in Waarloos. Het plan is deze namiddag aan het personeel voorgesteld. Na een bezinningsperiode spreekt het personeel zich op maandag 6 maart uit over het voorstel.
De vestiging in Waarloos gaat over drie jaar dicht. Voor de 136 werknemers is nu een regeling bedongen.

Drieëndertig werknemers kunnen met brugpensioen of genieten van een regeling voor oudere werknemers. Bovenop het brugpensioen past de bouwerij 90 t.h. van het verschil tussen brugpensioen en loon bij. De bruggepensioneerden krijgen ook een extra kinderbijslag (3.000fr. per kind per maand), een eenmalige premie van 10.000fr. en alle reguliere premies die zij zouden ontvangen in het jaar van de verbreking van het contract en het jaar nadien. ,,Zo komen bruggepensioneerden aan 96 tot 97 procent van het loon dat zij vandaag verdienen'', weet vakbondsecretaris Verbeke van het ABVV.

De vijftig arbeiders, die 'naakt' worden ontslagen, krijgen een verbrekingsvergoeding die conform is met die van de bedienden en maximaal 9 maanden beloopt. Zij krijgen ook een premie van 250.000fr.

Per maand wordt ook een motiveringspremie betaald; die schommelt van 5.000fr. per maand dit jaar tot 10.000fr. volgend jaar en 25.000fr. in 2003.