KBC mikt op extra buffer van 3,5 miljard euro
Foto: belga
De top van de KBC Groep en specialisten van de overheid zijn in overleg in verband met een kapitaalinjectie voor KBC Groep. Dat zal in principe gebeuren door uitgifte van papier dat geen verwatering voor de aandeelhouders met zich meebrengt. Er wordt gesproken over 3,5 miljard euro. Verschillende scenario's inzake samenstelling van dit bedrag (bijvoorbeeld dividendinspanning) worden bekeken. Zowel overheid als privé-aandeelhouders zouden participeren.
De extra kapitaalbuffer is nodig omdat de markt sinds kort banken dwingt hogere risicobuffers aan te leggen. De operatie zou afgerond worden nog voor de beurzen maandag open gaan.

KBC Groep mikt volgens de krant Le Soir op circa 3,5 miljard maar specialisten zeggen daarover dat dit een 'hypothetisch cijfer' is. KBC mikt op een scenario warbij geen nieuwe stemgerechtigde aandelen moeten uitgegeven worden. Om aan 3,5 miljard te geraken zijn verschillende formules mogelijk. Wie 2 miljard euro ophaalt en een dividenduitkering van 1,5 miljard schrapt, versterkt zijn stootkussen eveneens met 3,5 miljard.

Technici, juristen en specialisten van de overheid buigen zich over welk soort instrumenten KBC best kan uitgeven. ING, dat vorige week 10 miljard ophaalde, pakte uit met een nieuw instrument dat de zeggenschap van de bestaande aandeelhouders niet verwatert en de intekenaars toch een stevig rendement geeft waarvan de omvang varieert in functie van de dividenduitbetaling.

Het ging toen om een minimumcoupon van 8,5%. Dergelijke instrumenten komen in aanmerking voor de berekening van het kernkapitaal (de risicobuffer) die banken moeten hebben. KBC voldoet ruimschoots aan de huidige normen, gebaseerd op Bazel II maar doordat steeds meer banken al dan niet met staatssteun onder druk van de markt hun stootkussen verstevigen en boven de huidige Bazel II-normen gaan, is er de facto een nieuwe kapitaalnorm in de markt.

KBC zou zijn stootkussen voldoende fors optrekken omdat vandaag niemand weet in welke mate ook Centraal-Europa waar KBC erg actief is, aangetast zal worden door de kredietcrisis. Het kredietagentschap Fitch zette de kredietinschatting van KBC vrijdag op negatieve uitkijk wat het argument om voldoende ver te gaan, ondersteunt.

De kapitaalversterking heeft in elk geval een kostprijs. Als de overheid intekent op papier dat bijvoorbeeld 8,5% rente opbrengt en KBC belegt die (in feite) overtollige middelen in staatsobligaties die 4% rente afwerpen, betekent dit na fiscaliteit een kost van 2% tot 3%. Per 1 miljard euro gaat het dan om maximaal 30 miljoen euro. Voor de overheid is het in elk geval een winstgevende zaak.

Het is in deze fase onduidelijk hoe de last verdeeld wordt tussen de overheid en de vaste aandeelhouders van KBC. De privé-aandeelhouders zouden volgens goedgeplaatste partijen deelenemen aan de inspanning. Die vaste aandeelhouders bestaan uit drie grote groepen: families, de Boerenbond en KBC Ancora. KBC Ancora heeft zelf schulden gemaakt om zijn belang in KBC op 30% te brengen en heeft dus een relatief beperkte slagkracht. Bij de families is het altijd uitkijken naar de onderlinge krachtverhoudingen. Sommigen hebbben van nature een voorkeur voor investeringen in aandelen. De Boerenbond zit wellicht het comfortabelst.

KBC gaf vrijdag al aan ook te overwegen een staatsgarantie te vragen maar volgens kenners is dat niet langer aan de orde nu voor de uitbreiding van het stootkussen gekozen wordt.