Alle acht de alternatieve voorstellen voor een Brexit-regeling zijn weggestemd door het parlement. Nadien ontspon zich een discussie over de vraag of er maandag opnieuw gestemd kan worden over de voorstellen die het meeste ja-stemmen behaalden. Het is nog niet duidelijk of die stemming zal plaatsvinden.

De acht voorstellen kwamen alle van het Britse parlement, dat enkele dagen geleden de regie van de Brexit - enigszins - had overgenomen van premier Theresa May. Ze waren van uiteenlopende aard, maar geen van hen haalde een meerderheid. Volgens Stephen Barclay, de Brexitminister, tonen deze resultaten dat er geen makkelijke weg voorwaarts is. Volgens hem onderstrepen deze resultaten de visie van de regering: dat het door Theresa May onderhandelde akkoord met de Unie over een uitstap nog altijd de best mogelijke keuze is.

Opvallend is dat het voorstel van een douane-unie met de EU slechts heel nipt verloor. Het voorstel was ingediend door een oudgediende bij de Conservatieven, en werd gesteund door enkele leden van zowel Labour als de Conservatieven. De bewuste motie stelt voor om met de EU te onderhandelen over een 'permanente' en 'omvangrijke' douane-unie voor heel het VK.

Dit zijn de acht voorstellen in een notendop, met daarbij tussen haakjes de stemmen voor respectievelijk JA en NEEN:

  • No Deal. Het VK verlaat de EU op 12 april zonder overeenkomst (160-400)
  • Noorwegen Plus. Het VK treedt uit de EU maar blijft in de interne markt en in een douane-unie met de EU. Voorstel samen ingediend door drie Conservatieven en drie Labour-leden. (188-283)
  • Noorwegen. Zelfde als Noorwegen plus, maar dan zonder douane-unie, zodat het VK handelsdeals kan sluiten met andere landen (65-377)
  • Douane-unie met de EU (264-272) 
  • Douane-unie en het overnemen van veel regels uit de interne markt van de EU (237-307)
  • Intrekken van de Brexit door VK (184-293)
  • Tweede referendum. Welke Brexitdeal het parlement ook goedkeurt, de Britten moeten hoe dan ook nog eens kunnen bevestigen of ze met die deal kunnen leven, vinden . De facto komt dat neer op een tweede referendum. Labour heeft al gezegd deze motie te zullen steunen. (268 -295)

Na het tellen van de stemmen ontspon zich een pittige discussie over de vraag of er maandag opnieuw gestemd kan worden over enkele van de voorstellen. Eén parlementslid stelde voor om morgen te stemmen over de vraag of er maandag gestemd kan worden.

Indicative votes

Parlementsvoorzitter John Bercow had eerder bepaald welke van de 16 ingediende alternatieve voorstellen behandeld werden door het Lagerhuis vandaag. De leden van het Lagerhuis hadden die eigen ideeën bij Bercow ingediend, wat mogelijk was geworden omdat het parlement de regie over de Brexit had overgenomen van May.

De stemming gebeurde deze keer met pen en papier (foto links: het stembiljet), wat enige tijd kostte. Het ging om indicative votes, wat betekent dat de stemming niet-bindend is. De premier kon ze dus makkelijk naast zich neerleggen, en leden van de regering hadden laten verstaan dat te doen ook.

Mays belofte

De aandacht werd echter van deze stemming afgeleid door Theresa May, die haar laatste troefkaart op tafel gelegd had gelegd om haar Brexitdeal door het parlement te sluizen. Zij beloofde ontslag te nemen als premier zodra de deal is goedgekeurd. Haar opvolger of opvolgster kan dan met een propere lei nieuwe onderhandelingen opstarten met de EU over een nieuwe samenwerking.