Van een ecovallei tot een eetbare pluktuin: deze onthardingsprojecten worden in 2019 opgestart
Foto: Katrijn Van Giel
Minder grijs en meer groen in uw gemeente, gesubsidieerd door de overheid: ziedaar de projectoproep van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) in een notendop. Verschillende initiatiefnemers reageerden met voorstellen voor groene speelplaatsen, het slopen van oude loodsen of de aanleg van natuurgebieden. Schauvliege trekt 5 miljoen euro uit om in 2019 23 van deze voorstellen, of 'Proeftuinen Ontharding', te realiseren. Het gaat telkens om projecten waarbij beton, asfalt of gebouwen worden verwijderd en plaatsmaken voor groen. Hieronder vindt u de volledige lijst.

Proeftuinen in Antwerpen

Gummarushof, Mechelen

100.000 euro

Een groep burgers wil de speelplaats van de voormalige Sint-Gummarusschool met aanpalende parochiekerk ontharden en omvormen tot een groene en ecologische collectieve binnentuin. De transformatie van meer dan 2.500 vierkante meter gebeurt door 24 gezinnen samen.

Er komt regenwateropvang, hergebruik en ruimte voor water in wadi’s. De voormalige kerkruimte wordt verbonden met de binnentuin en komt ter beschikking van buurt- en andere verenigingen.

Marktplein en omgeving gemeentehuis, Vorselaar

250.000 euro

De stad Vorselaar wilt haar centrale pleinen vrijwaren van parkeren en zal 3.950 vierkante meter ontharden. Er zal ook een grotere trage en groene verbinding gecreëerd worden. Het project gaat gepaard met de sloop van enkele gebouwen, en een reorganisatie en vermindering van het gemotoriseerd verkeer.

Vallei Kleine Nete, Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven

250.000 euro

Natuurpunt werkt aan ontharding van de vallei van de Kleine Nete. Weekendverblijven worden gesloopt en andere historische verhardingen of ophogingen verdwijnen, op 95.000 vierkante meter. Water krijgt ook meer ruimte in dit overstromingsgevoelig gebied.

Oude loodsen, Borsbeek

250.000 euro

Oude loodsen worden gesloopt en na het weghalen van grote oppervlakten verharding wordt een natuurlijke herinrichting van 15.154 vierkante meter gerealiseerd. De activiteiten die plaatsvonden in de loodsen verhuizen naar historische gebouwen in het fort. De ontharde oppervlakte wordt toegevoegd aan natuurgebied onder beheer van Natuurpunt. De jury waardeert het ‘een eigentijdse herstel van een historische site’.

Klimaatstraat, Antwerpen

213.993 euro

Wegen worden op wijkniveau vergroend, met aandacht voor waterbeheersing zowel op publiek en semipubliek domein als privédomein. De effectieve ontharding is in eerste instantie goed voor 600 tot 900 vierkante meter, met een ruimer potentieel tot 45.000 vierkante meter per jaar.

GruunRant Onthardt, stadsrand Oost-Antwerpen

250.000 euro

Dit project wil een onthardingsgolf in gang zetten aan de Antwerpse stadsrand. Verschillende initiatiefnemers sloegen de handen in elkaar en dienden samen een overkoepelend voorstel in, zodat de projecten van zoveel mogelijk betrokkenen kunnen worden uitgewerkt. Er wordt de klemtoon gelegd op participatie en lokale verankering. De jury gaat uit van 10 ha die worden onthard tijdens de proefperiode, maar vraagt zich af of dit voldoende is voor ontharding in een dergelijk groot gebied. Mits de juiste begeleiding kan de methode op vergelijkbare plekken worden toegepast.

Proeftuinen in Limburg

Coppéelaan, Genk

250.000 euro

Van de wegenis in de Genkse Evence Coppéelaan verdwijnt 12.000 vierkante meter. Dat is de helft van de weg die geschrapt wordt. Deze belangrijke weg met twee keer twee rijvakken wordt herleid naar twee keer één rijvak. Er komt ook een groene verbinding met ruimte voor zachte weggebruikers tussen de stadskern, het station en de cultuursite C-Mine.

Groen hart Zolder, Heusden-Zolder

250.000 euro

In Zolder komt een centrale groene ruimte door het knippen en openbreken van de Dekenstraat, een tweevaksbaan met parkeerplaatsen. Daarbij worden het beschermde landschap van het Domherenpark en de groene zone rond de voormalige pastorie verbonden. Door de verhuizing en de afbraak van de basisschool Beekbeemden komt er meer ruimte vrij. Samen is dat goed voor 10.200 vierkante meter ontharding.

Pietersheim, Lanaken

250.000 euro

Op Pietersheim onthardt de gemeente 1,5 hectare. Een woonlint wordt zo uitgedoofd en er ontstaat een ecovallei onder de N78. Een verbinding tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en een gebied in Maastricht, met uitloper naar Duitsland. Daar zou recreatie aan gekoppeld worden.

Proeftuinen in Oost-Vlaanderen

Oostakkerdorp, Gent

250.000 euro

In Oostakker gaat de ontharding en vergroening gepaard met een reorganisatie van de verkeersafwikkeling en krijgt de auto minder ruimte. Het gaat om 3.889 vierkante meter. Later komen ook de aangrenzenden straten in aanmerking.

De Smet de Naeyerpark, Gent

222.600 euro

Minstens 1.500 vierkante meter wordt onthard en vergroend door het schrappen van overmatige wegverharding. Bestaande groene ruimtes worden beter verbonden. Door twee knips verandert ook de verkeerssituatie en het parkeeraanbod krimpt. Er komt ruimte voor wateropvang en –infiltratie.

Markt en Kerktuin, Wetteren

250.000 euro

Door de afbraak van een reeks gebouwen en ontharding van de omliggende ruimte in het centrum van Wetteren kan er 1.734 vierkante meter vrijkomen. De site was dicht en hoog bebouwd. De ‘dense’ woningen aan de steeg langs de kerk gaan plat. Er wordt samengewerkt met een lokale plantenkweker en er is aandacht voor hergebruik van het afbraakmateriaal.

Proeftuinen in Vlaams-Brabant

Freinetschool Zevensprong, Leuven

119.780 euro

Freinetschool de Zevensprong, in hartje Leuven, wil de grootste van haar twee speelplaatsen ontharden. De speelplaatswerkgroep met ouders, leerkrachten en onderhoudspersoneel maakte er werk van. Er komt een buitenklas, een link met de moestuin en de kinderen worden bij de realisatie betrokken.

Vogelzangbeek, Sint-Pieters-Leeuw

250.000 euro

De Vogelzangbeek ligt vandaag verscholen in het verstedelijkte landschap. De gemeente wil een bedrijfsgebouw kopen en afbreken om dat te verbeteren. De ontharde ruimte zal omgevormd worden tot natuurgebied, met aandacht voor waterbeheer, biodiversiteit, landschapsbeleving en recreatie.

Zenneweide Lembeek, Halle

173.506 euro

In Lembeek langs de Zenne wordt 23.303 vierkante meter omgezet naar natuurgebied en natuurpark Zenneweide. Dat gebeurt via herbestemming naar natuurgebied gekoppeld aan de sloop van een deel van een bedrijvensite. Het gaat gepaard met veel burgerparticipatie.

Basisschool en college, Halle

151.802 euro

De helft van de speelplaats of 1.460 vierkante meter wordt opgebroken. De scholen sluiten aan bij het landschapspark Zenne dat de stad Halle wil realiseren. De speelruimte zal na schooltijd en tijdens de weekends toegankelijk zijn. Er komt hoogstammig groen bij in de stad.

Redingenhof, Leuven

234.435 euro

Een coalitie van de school en de buurtbewoners, met privé, publieke en professionele partners zal

5.400 vierkante meter ontharden via de heraanleg van twee straten en een aanpalend schoolterrein.

De jury looft het feit dat ook privéterreinen meegenomen worden, in casu voortuinen en opritten.

Proeftuinen in West-Vlaanderen

School Sint-Paulus, Kortrijk

250.000 euro

Basisschool Sint-Paulus legt haar speelplaats opnieuw aan, goed voor 1.500 vierkante meter ontharding.

Er kan 115.000 liter hemelwater opgevangen en hergebruikt worden. Overtollig water zal in de bodem kunnen infiltreren.

Hemelvaartinstituut, Brugge

250.000 euro

De speelplaats krijgt een make-over, een ontharding van 1.850 vierkante meter. Het wordt een groene speelplaats met een wadi. De ingrepen vergroenen meteen het hele centrum. De buurtbewoners worden erbij betrokken.

Transitie industriële varkenssite naar eetbare pluktuin, Ardooie (De Houtmeerschen)

250.000 euro

In Ardooie wordt een industrieel varkensbedrijf met vier varkensstallen getransformeerd. Een stal wordt gebruikt als afdak met zachte grondbodem voor dieren, een tweede moet plaats ruimen voor een pluk-, proef- en kruidentuin. Van de derde stal wordt de stalen frame behouden om eetbare klimplanten langs te leiden, de vierde zal een transitie ondergaan als wateroverloop biotoop voor de eigen waterzuivering in een waterreservoir of met rietveld. Ook de asfaltering voor de stallen en de siloplatforms worden volledig onthard.

Proeftuinen OVER HET VLAAMS GEWEST

Verharde boerderij wordt productieve landerij, Geel 

175.040 euro

Stoppende landbouwbedrijven hebben een groot potentieel voor ontharding en hernieuwd gebruik voor landbouw. Dit partnerschap met ook de Boerenbond wil tot 20 procent van dat potentieel de komende vijf jaar ontharden.

Groen met Grijs (Platform for Urban Research and Design, KU Leuven en UC Louvain)

187.316 euro

Dit project mikt op ontharding van 20 procent van enkele industrieterreinen op strategische locaties. Ontharding wordt er deel van fabricageproces, het gebied kan productief terrein of ecologisch project zijn. Er komen twee testlocaties, allebei met een overstromingsproblematiek.

Trage Wegen, Voorland

174.113 euro

Ook in het wegennet bestaat er de mogelijkheid om te ontharden. Dat zal onderzocht worden in drie proefgemeenten. Behalve ontharding gaat het ook over het afkoppelen en herbestemmen van wegen bijvoorbeeld naar trage wegen of fietswegen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig