Heeft de regering van premier Charles Michel (MR) na één jaar echt voor verandering gezorgd? De Standaard toetst de werkelijkheid aan de voornemens in het regeerakkoord. Welke bakens zijn er verzet, en vooral: wat zeggen de cijfers daarover?

Energie 11 gigawatt onzekerheid

11 gigawatt elektriciteit: het verwachte vermogen van de Belgische elektriciteitscentrales voor de komende winter is hetzelfde gebleven als in de vorige. Maar de realiteit achter dat cijfer is wel veranderd.

Marghems voorkeur voor nucleaire energie dreigt de plannen op lange termijn onmogelijk te maken.
Marghems voorkeur voor nucleaire energie dreigt de plannen op lange termijn onmogelijk te maken. Bart Dewaele

De opdracht waar Marie-Christine Marghem (MR) aan begon als minister van Energie is even eenvoudig neergepend als ze moeilijk is om uit te voeren: maken dat het licht blijft branden. Daar kan ze dan ook ...