Aan verschillende meetpunten staat de Thames op het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in de jaren 80 en 90. In Datchet is de rivier al voorbij een muur van zandzakjes geraakt die was aangelegd door de hulpdiensten. Daarbij zijn al verschillende huizen ondergelopen, honderden anderen worden bedreigd.

Op maar liefst zestien plaatsen langs de Thames is ondertussen een ‘ernstig overstromingsalarm’ van kracht. Vooral in Dorset, Surrey, Berkshire en Somerset is de wateroverlast groot.