5.000 gezinnen afgesloten van drinkwater in 2012

In 2012 is bij zo’n 5.000 gezinnen in Vlaanderen het drinkwater afgesloten. Dat is 0,2 procent van het totale aantal huishoudelijke drinkwaterklanten. De cijfers blijken uit de eerste publicatie van de sociale statistieken rond openbare watervoorziening die minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vrijdag heeft bekendgemaakt. De CD&V-minister wijst erop dat er nog een reeks maatregelen in de pijplijn zitten om gezinnen, zeker sociaal kwetsbare gezinnen, beter te beschermen tegen het afsluiten van drinkwater.

Midden 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dat reglement regelt de rechten en plichten van watermaatschappijen en hun klanten. Het verplicht waterleveranciers onder meer tot een jaarlijkse rapportering over hun verhouding tot hun klanten.

Uit het eerste overzichtsrapport blijkt dat Vlaanderen in totaal ruim 2,5 miljoen huishoudelijke klanten telt. Van die 2,5 miljoen klanten waren er zo’n 200.000 of 8 procent die een ingebrekestelling ontvingen voor het niet tijdig betalen van de factuur. En in 23.000 gevallen (1 procent van totale aantal gezinnen) werd aan de Lokale Adviescommissie (LAC) gevraagd of de betrokken klant mocht afgesloten worden. Dat gebeurde ook effectief in ruim 5.000 gevallen.

‘Bijna 1 procent van de huishoudelijke klanten wordt geconfronteerd met een dreiging tot afsluiting van de watertoevoer’, zegt minister Schauvliege. Dat cijfer bewijst volgens haar de noodzaak voor de hervorming van de afsluitregeling. Die plannen liggen ook al een tijdje klaar. Zo komen er duidelijk afgelijnde procedures die de watermaatschappijen moeten volgen vooraleer ze kunnen overgaan tot afsluiting. Op die manier moet de klant beter beschermd zijn tegen afsluiting. Die hervorming wordt normaal gezien volgende week gestemd in het Vlaams Parlement.

Daarnaast keurde de Vlaamse regering onlangs een besluit goed dat het statuut ‘beschermde klant’ invoert. Leefloners, bejaarden met een minimuminkomen en gehandicapten krijgen op die manier bijkomende rechten zoals een gratis waterscan, de mogelijkheid tot maandelijkse betalingen en afbetalingsplannen op maat. Zij worden voortaan ook vrijgesteld van de vaste vergoeding voor drinkwater.