Het nieuwe Vlaamse erfgoeddecreet is woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het decreet moet het behoud en het beheer van landschappen, monumenten en archeologie verbeteren. Vooral op het vlak van archeologie zijn er enkele opvallende maatregelen. Zo bouwt het decreet de mogelijke oprichting van solidariteitsfondsen in en komt er een archeologiepremie voor particuliere bouwers als de kosten voor archeologie hoog oplopen.

Het nieuwe onroerenderfgoeddecreet vervangt drie bestaande decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet rond het behoud van monumenten en landschappen. Centraal in het decreet staat het behoud en beheer van landschappen, monumenten en archeologie.

Met het decreet komt Vlaanderen tegemoet aan internationale bepalingen rond archeologisch erfgoed. Veel wijzigingen hebben daarom ook betrekking op archeologiebeleid.

Zo wordt archeologie beter geïntegreerd in projecten en wordt het vroeg betrokken in het bouwproces. Het decreet voorziet ook de mogelijkheid solidariteitsfondsen op te richten. Die zouden per sector (bv. de landbouwsector) opgericht kunnen worden. Er komen ook premies voor particulieren die bij het bouwen gedwongen opgravingen moeten laten uitvoeren. Die particulieren hebben recht op een premie als de opgravingskosten hoger oplopen dan 2 procent van de waarde van het hele bouwproject.

Digitale ontsluiting

Voorts zullen steden en gemeenten meer inspraak en verantwoordelijkheid krijgen bij het onroerenderfgoedbeleid. Zo kunnen gemeenten erkend worden als onroerenderfgoedgemeente. Zo’n gemeente kan bijvoorbeeld toelating geven voor werken aan beschermd onroerend erfgoed.

Het nieuwe decreet wil ook de digitale ontsluiting van het onroerend erfgoed verbeteren. De verschillende bestaande inventarissen worden verder online ontsloten.

Oppositiepartij Open VLD stemde tegen, Vlaams Belang en Groen onthielden zich.