Koning Albert II treedt na 20 jaar af en geeft fakkel door aan prins Filip
Foto: Photo News
Koning Albert II treedt af op zondag 21 juli. Dat heeft hij woensdag tijdens een toespraak op de vier grote tv-zenders en de radiostations gezegd. De 79-jarige vorst stelt zelf vast dat zijn leeftijd en gezondheid hem niet meer toelaten zijn ambt uit te oefenen.

"Ik ben mijn tachtigste jaar ingegaan, een leeftijd die geen enkele van mijn voorgangers in de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt", stak de koning woensdagavond van wal.

"Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen. Ik zou mijn plichten niet nakomen en mijn opvatting van de koninklijke functie niet huldigen mocht ik in die omstandigheden te allen prijze mijn ambt blijven bekleden."

Volgens de vorst is het een kwestie van elementair respect voor de instellingen en ten opzichte van de burgers. "Na een regeerperiode van 20 jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen", aldus de vorst.

De vorst stelt dat prins Filip goed voorbereid is om hem op te volgen. "Hij geniet samen met prinses Mathilde mijn volle vertrouwen." "Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt", aldus de vorst.

"En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen, en dat is U waarde landgenoten. Met een bevolking die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van ons land in de beste handen."

Albert zegt dat hij "met sereniteit en vol vertrouwen" op 21 juli, de nationale feestdag, aftreedt ten gunste van zijn zoon.

De Belgische koning zegt dat de rol van koning der Belgen en zijn legitimiteit erin bestaat "ten dienste te staan van de democratie en van haar burgers". "Zij zijn de enige rechtmatige titularissen van de soevereiniteit. In dat opzicht moet het koningschap met zijn tijd meegaan. Op 20 juli zal ik u, zoals gewoonlijk, andermaal toespreken, en daarna zal ik samen met de koningin en de nieuwe vorsten, de plechtigheden van 21 juli bijwonen", aldus Albert.

Albert II, die op 6 juni zijn 79ste verjaardag vierde, legde op 9 augustus 1993 de eed af. Hij zal dus net geen twintig jaar koning van België geweest zijn.

Problemen

Over het aftreden van de vorst wordt al langer gespeculeerd. De koning werd onlangs 79 jaar oud en zou op 9 augustus 20 jaar op de Belgische troon zitten. De koning haalde in zijn gesprek met het kernkabinet zelf gezondheidsredenen aan als reden voor zijn aftreden. Hij bedankte ook de ministers voor de samenwerking.

Verder lijkt ook de affaire rond zijn buitenechtelijke dochter Delphine Boël alles in een stroomversnelling te hebben gebracht. Boël spande onlangs een rechtszaak aan om haar afkomst juridisch te laten vastleggen.