Denderleeuw buigt zich over Vlaams Manifest
Foto: vmd

De gemeenteraad van Denderleeuw buigt zich vandaag over het Vlaams Manifest. Dat manifest, een initiatief van de N-VA, moet de verfransing van Denderleeuw tegengaan.

Het manifest bevat een aantal maatregelen om het Vlaamse karakter van Denderleeuw te onderstrepen.

‘We kunnen de nieuwkomers bijvoorbeeld doorverwijzen naar het Huis van het Nederlands en zo ook de taalcursussen promoten. Als er klachten zijn over anderstalige reclameborden kunnen we daartegen maatregelen nemen. De gemeentelijke gebouwen gaan we permanent bevlaggen met de Vlaamse leeuw en langs de invalswegen zullen ook borden komen met het opschrift Denderleeuw, een Vlaamse gemeente!’, zegt burgemeester Jan De Dier (N-VA) in Het Nieuwsblad.

Het gemeentebestuur zal alle verenigingen aanschrijven met de vraag om het manifest na te leven. ‘Dat kan bijvoorbeeld op voetbaltrainingen waar we lesgevers zullen vragen om alle lessen in het Nederlands te geven. Ook voor publicaties wordt best het Nederlands gebruikt. ‘

‘We gaan ons ook tot de handelaars richten met de vraag om hun klanten steeds in het Nederlands aan te spreken en Nederlandstalige namen voor initiatieven te gebruiken. We zullen handelaars ook aanmoedigen om nieuwe winkels een Nederlandstalige naam te geven,’ aldus de burgemeester.

De goede spoorverbinding met Brussel zorgt ervoor dat heel wat mensen uit de Brusselse rand zich in Denderleeuw vestigen. Volgens De Dier brengt dat verfransing met zich mee. ‘We moeten er evenwel alles aan doen om het Vlaamse karakter van onze gemeente veilig te stellen. En dat kunnen we doen via het Vlaams Manifest. Bovendien moeten we er alles aan doen om ook bij de nieuwkomers het Nederlands bij te brengen. De Nederlandse taal verbindt ons allemaal, verhoogt de kans op tewerkstelling en dus op integratie.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig