Meer Brusselaars spreken Arabisch
Foto: Photo News

De derde taalbarometer van het Brusselse onderzoekscentrum BRIO toont de steeds groter wordende diversiteit in de hoofdstad aan. De kennis van het Frans, Nederlands en Engels is afgenomen terwijl die van het Arabisch toeneemt. Er worden in totaal maar liefst 104 thuistalen gesproken. Dat blijkt uit een steekproef bij 2.500 volwassen Brusselaars.

Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Frans spreekt is tegenover de vorige taalbarometer gedaald van 95 tot 88 pct. Het Nederlands is met 5 pct gedaald tot een vierde en Engels eveneens met 5 tot 30 pct. Het aantal Brusselaars dat goed tot uitstekend Arabisch spreekt is daarentegen met meer dan een tiende gestegen. Bijna een vijfde van de Brusselse bevolking spreekt vandaag Arabisch.

Het Nederlands wint wel wat terrein als oorspronkelijke thuistaal, al is dat in combinatie met het Frans. Een derde van de Brusselaars groeide op in een gezin waar noch Nederlands noch Frans werd gesproken. Brusselaars uit eentalig Franstalige en Nederlandstalige gezinnen vormen samen nog geen meerderheid.

Van de -25-jarigen groeide de helft op in een gezin waar twee of meer talen worden gesproken. Als er voor een tweede gezinstaal wordt gekozen is dat meestal Frans, maar die verdringt de oorspronkelijke thuistalen niet. Sommige migrantentalen winnen juist aan populariteit bij de jongeren.

Er groeit een generatie jonge Brusselaars op die het Engels en het Nederlands maar beperkt beheerst. Volgens het onderzoek faalt het onderwijs op het vlak van taal en is het dringend nodig om in te zetten op meertaligheid. Eerder was al duidelijk dat de slechte taalkennis een van de oorzaken is voor de hoge jeugdwerkloosheid in de hoofdstad.