Tweets politici vaak eenrichtingsverkeer
Foto: Photo News

Linkse politici twitteren niet meer dan rechtse politici. En Vlaamse politici gebruiken Twitter vooral om eigen boodschappen te verspreiden en minder om in dialoog te gaan met anderen. Dat staat te lezen in de masterproef ‘Vlaamse politici op Twitter’ van Robbe Van Lier, student aan de Universiteit Antwerpen.

Van Lier onderzocht het gedrag van 157 Vlaamse politici op Twitter. Hij screende daarbij meer dan 5.000 tweets. Hij deed dat tijdens een verkiezingsperiode (twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 2012) en een ‘gewone’ periode (25 februari tot en met 10 maart 2013).

Het onderzoek bevestigt een aantal verwachtingen. Zo twitteren Vlaamse politici meer tijdens verkiezingsperiodes en is Twitter vooral populair bij jongere politici. Vlaamse politici gebruiken Twitter ook vooral om hun eigen boodschappen te verspreiden en minder als een manier om in dialoog te gaan met anderen.

Andere resultaten zijn meer verrassend of in tegenspraak met eerder onderzoek. Zo blijken politici uit de oppositie niet opvallend meer te twitteren dan leden uit de meerderheid. En in tegenspraak met conclusies uit buitenlands onderzoek blijken linkse politici niet meer gebruik te maken van Twitter dan rechtse politici.

"Vlaamse politici gebruiken de mogelijkheden van Twitter niet voldoende", meent Van Lier. "Ze gebruiken Twitter vooral vanuit een oude campagnelogica. Nochtans zijn de mogelijkheden veel groter. Twitter geeft politici de mogelijkheid om voortdurend met anderen in dialoog te gaan. Ook wanneer er geen verkiezingen in aantocht zijn."

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig