Is schaken een sport?
Gary Kasparov (r.) op de World Chess Championships in Londen. Foto: reuters
In het Radio 1-programma Hautekiet woedde dinsdagvoormiddag een discussie over het al dan niet classificeren van schaken als 'sport'. Volgens sommigen ontbreekt het aan een fysieke inspanningen, maar anderen wijzen op de niet te onderschatten hersengymnastiek. Vindt u dat schaken officieel erkend moet worden als sport?

In 2011 weigerde de Federation-Wallonie-Bruxelles subsidies toe te kennen aan de Franstalige schaakfederatie, want 'schaken is geen sport'. De federatie vocht de beslissing aan bij de Raad van State, maar kreeg daar geen gehoor: 'Schaken [is] geen sportieve activiteit, omdat daar geen enkele fysieke inspanning voor nodig is.’ De Raad van State kent schaken dus niet langer het statuut van 'sport' toe. 

Fysieke activiteit

In Hautekiet kwamen dinsdagvoormiddag wat verdeelde meningen over het onderwerp aan bod, zo ook Sonia Vanden Broeck, coördinator van de afdeling Subsidiëring bij Bloso, de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Ook in Vlaanderen worden schaakclubs immers niet gesubsidieerd door de overheid. 'Er is een waarde-oordeel over schaken als sport, maar wij subsidiëren het niet. Het criterium van de 'fysieke inspanning' ontbreekt', legt ze uit.

Vanden Broeck verduidelijkte dat er maar weinig middelen zijn voor sportbeoefening, en dat de Vlaamse overheid vindt dat die echt wel ingezet moeten worden op sporten waarbij je een fysieke fitheid creëert.

Dat wil niet zeggen dat er geen enkele ondersteuning bestaat voor Vlaamse sportclubs. Zo kan een hobbyclub aanspraak maken op op cultuursubsidies en gebruik maken van het evenementenbeleid. 'Wij zeggen niet dat het geen sport ís, wij zeggen dat het voor de Vlaamse middelen niet prioritair is. Wij willen een minimale fysieke activiteit', en daarvan is bij schaken, 'zoals bij bridgen en suskewieten' geen sprake, volgens Vanden Broeck

Derde olympische sport

'Dat doet pijn om te horen', reageerde competitieschaker en voormalig Belgisch kampioen Robert Schuurmans. Bloso is volgens hem 'blijkbaar toch niet echt op de hoogte van wat schaken betekent'.

Schuurmans haalde een anekdote aan over een toernooi in polen. Bij thuiskomst daarvan zou zijn moeder gevraagd heben 'Oei, wat is er gebeurd?', omdat hij zo vermagerd was.

Competitief schaken, op hoog niveau, vereist volgens Schuurmans inspanning. 'Niemand verliest graag, ook schakers niet. Daarom ga je je soms forceren, en dat heeft zijn invloed op je lichaam', benadrukt de schaker.

De zestiger haalde ook nog een punt van schaakgrootheid Gary Kasparov aan. Die wees er ooit op dat schaken in Rusland de derde olympische sport is, na hockey en voetbal. 'Het hoofd is ook fysiek!', vindt Schuurmans dan ook.

Vindt u dat schaken officieel erkend moet worden als sport, of ontbreekt het u daarvoor inderdaad aan voldoende fysieke activiteit? Reageer via de knop rechtsboven.