De plenaire Kamer heeft donderdag de verstrenging van de GAS-wet goedgekeurd, waarmee gemeenten zogenaamde overlast kunnen aanpakken. Daardoor gaan de gemeentelijke administratieve sancties omhoog en daalt de minimumleeftijd. Er waren 109 stemmen voor van de meerderheidspartijen en de N-VA, 15 stemmen tegen van Ecolo-Groen, FDF en LDD, en 9 onthoudingen van Vlaams Belang.

Het debat over de verstrenging van de GAS-wet is intussen al maanden aan de gang. Enkele grote gemeenten hadden daarop aangedrongen, terwijl onder meer de Jeugdraad zich ertegen verzette. Het Kamerdebat, dat vijf uur in beslag nam, bracht inhoudelijk geen nieuwe elementen naar voren, maar verliep bijwijlen erg geanimeerd.

Concreet voorziet de wettekst dat de boetes verhogen tot maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Ook is sprake van een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en 30 uur voor meerderjarigen als alternatieve maatregel voor de GAS-boete. Daarnaast is sprake van verplichte bemiddeling voor de minderjarige en krijgt de burgemeester de mogelijkheid om een tijdelijk plaatsverbod op te leggen.

Vanaf 14 jaar

Voorts zullen meer groepen ambtenaren boetes kunnen uitschrijven en zullen gemeenten de krachten kunnen bundelen. Meest omstreden is de leeftijdsverlaging van zestien naar veertien jaar. Naast de verplichte bemiddeling verplicht de tekst ook dat gemeenten, die in hun politiereglement GAS-boetes vanaf 14 jaar voorzien, de betrokken minderjarigen daarvan met alle mogelijke communicatiemiddelen moeten inlichten.

De wet stelt ook dat de gemeente haar volledige vrijheid behoudt om te beslissen om het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties al dan niet toe te passen. Met andere woorden: ze beslist autonoom of zij voor de sancties opteert, voor welke feiten ze dat wil doen en of zij deze sancties ook wil toepassen op minderjarigen. De wet treedt binnen zes maanden in voege. Op die manier hebben de gemeenten de tijd zich voor te bereiden.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig