1.000 homohuwelijken per jaar sinds wet het mogelijk maakte

In België zijn sinds de invoering van het homohuwelijk in juni 2003 tot het einde van vorig jaar een goeie tienduizend homohuwelijken afgesloten, 10.585 om precies te zijn. Dat blijkt uit de statistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. Die statistieken zijn gebaseerd op gegevens uit het Rijksregister.

Huwelijken en echtscheidingen van twee personen van hetzelfde geslacht zijn in ons land mogelijk sinds 1 juni 2003. Volgende zaterdag, op 1 juni, is het de tiende verjaardag van die wetswijziging.

Het Rijksregister registreert niet de homohuwelijken als dusdanig, maar wel het aantal personen dat daarbij is betrokken, en dat levert volgende cijfergegevens op: tussen 1 juni 2003 en 31 december 2012 stapten 11.339 mannen en 9.832 vrouwen in het huwelijksbootje met iemand van hetzelfde geslacht.

Ter vergelijking: vorig jaar waren er in ons land 22.200 heteroseksuele huwelijken en over hetzelfde jaar waren er 508 homoseksuele huwelijken. De meeste homoseksuele huwelijksverbintenissen werden in 2012 aangegaan in de provincie Antwerpen. Daarbij ging het om 228 mannen en 240 vrouwen.

Wat het aantal echtscheidingen betreft voor de periode 2003 tot einde 2012 gaat het om 1.226 stukgelopen relaties, van respectievelijk 1.035 mannen en 1.418 vrouwen.

Nog een kleine kanttekening bij de cijfers van het Rijksregister en de statitische verwerking ervan: soms is er sprake van oneven cijfers; dat komt doordat het huwelijk of de echtscheiding van de twee betrokkenen niet in hetzelfde jaar werd geregistreerd in het bevolkingsregister.