Vilvoords burgemeester Hans Bonte trekt aan alarmbel over verfransing
Foto: DBA

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) heeft maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting aan de alarmbel getrokken over de snel toenemende verfransing van zijn gemeente. Bonte verwees naar een onderzoek waaruit blijkt dat liefst 67 procent van de 210 mensen die zich in de loop van januari 2013 nieuw inschreven in Vilvoorde een anderstalige achtergrond hadden.

Bonte eiste dat de Vlaamse regering meer middelen ter beschikking stelt voor de inburgering van anderstalige nieuwkomers. “Het Vlaamse inburgeringsbeleid richt zich momenteel enkel naar mensen die uit andere landen komen en niet uit wie bijvoorbeeld van Brussel naar Vilvoorde verhuist. De eerste groep maakt echter slechts 3 tot 4 procent uit van de anderstalige nieuwkomers in Vilvoorde.”

“Ondanks het feit dat de Vlaamse regering zich tot deze beperkte groep richt worden de Huizen van het Nederlands, de Centra voor Basiseducatie, enzovoort geconfronteerd met lange wachtlijsten. We moeten echter honderd procent van die anderstalige nieuwkomers kunnen bereiken”, aldus Bonte. Bijkomende middelen voor taallessen en andere vormen van begeleiding van deze anderstalige nieuwkomers zijn absoluut noodzakelijk.

Bonte merkte op dat hij de problematiek maandagmiddag had aangekaart tijdens een vergadering van de Vlaamse randgemeenten en dat er onder de aanwezigen eenstemmigheid was om bij de Vlaamse regering aan te dringen op meer middelen. “Als de Vlaamse overheid het ernstig neemt met de aanpak van de verfransing dan moet men ons dringend de middelen ter beschikking stellen om hieraan iets te doen.”