Een gezin op de vijf heeft geen computer
Foto: Reuters

In 2012 had 20 procent van de Belgische huishoudens geen computer en 21 procent beschikte niet (meer) over een internetaansluiting. Het aantal huishoudens dat over een computer of internetaansluiting beschikt, stijgt wel jaarlijks. Dat blijkt donderdag uit de resultaten van de ICT-enquête die in 2012 door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie werd uitgevoerd. Internetgebruikers winkelen ook steeds vaker online.

In 2012 bezat 80 procent van de huishoudens (met minstens een persoon tussen 16 en 74 jaar oud) een computer, terwijl dat in 2006 slechts 58 procent was. Bovendien is 5 procent van de gezinnen die niet over een computer beschikten van plan er binnen de twaalf maanden een aan te schaffen.

Daarnaast heeft 78 procent van de huishoudens een internetaansluiting, een stijging van 24 procentpunten ten opzichte van 2006. 'De manier waarop we verbinding maken met het internet evolueert', zegt de FOD in een persbericht. Er wordt namelijk steeds vaker een verbinding gemaakt met gsm's (33 pct van de huishoudens) of tablets (14 pct). In 2011 was dit nog maar 22 procent voor gsm's en 4 procent voor tablets.

De FOD wijst er nog op dat het aantal internetgebruikers dat online winkelt in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld is. 'In 2012 gaf 45 procent van de Belgen aan in de laatste twaalf maanden goederen of diensten via internet te hebben besteld', luidt het. België overschrijdt daarmee het Europees gemiddelde van 44 procent lichtjes.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie voerde het onderzoek uit op basis van een representatieve steekproef waarin meer dan 6.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar zijn opgenomen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig