Gaten in het nieuwe fraudebeleid

Met de nieuwe ‘afkoopwet' kan het parket bij fraudemisdrijven op elk

moment van het onderzoek een minnelijke schikking voorstellen. GERDA VERVECKENbenadrukt de perverse effecten van het nieuwe beleid.

De parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude wees uit dat ons vervolgingsapparaat niet in staat is om de meeste dossiers van complexe fiscale fraude op een doortastende manier tot ...

Niet te missen