Gaten in het nieuwe fraudebeleid

Met de nieuwe ‘afkoopwet' kan het parket bij fraudemisdrijven op elk

moment van het onderzoek een minnelijke schikking voorstellen. GERDA VERVECKENbenadrukt de perverse effecten van het nieuwe beleid.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen