Hoe vul je je eerste belastingbrief in?
Foto: Photo News
Een eerste keer je belastingaangifte invullen, is niet bepaald een aangename mijlpaal in je leven. Maar laat je ook niet afschrikken. Met een kleine voorbereiding is de klus zo geklaard. Een beknopte handleiding over hoe je het moet aanpakken.
  • Waarom moet ik die brief invullen?

Als je een werknemer bent, betaal je elke maand een ‘belastingvoorschot’ aan de fiscus, via een rechtstreekse afhouding op je loon. Dit heet de ‘bedrijfsvoorheffing’ en kan je terugvinden op je maandelijkse loonbrief. 

De eindafrekening wordt elk jaar gemaakt via de jaarlijkse belastingaangifte. De fiscus rekent op basis van de gegevens uit je belastingbrief dan uit hoeveel belasting je verschuldigd bent, en vergelijkt dat met het bedrag aan voorheffing dat je al betaald had. Heb je te veel voorschotten betaald, dan betaalt de fiscus je het verschil terug. Heb je te weinig voorheffing betaald, dan moet je het saldo bijpassen.

De belastingaangifte die je dit jaar (het ‘aangiftejaar’ 2017) moet indienen, heeft betrekking op de inkomsten van het vorige jaar (het ‘inkomstenjaar’ 2016). De eindafrekening volgt doorgaans nog eens vele maanden tot zelfs een jaar later. Tussen het moment waarop een belasting ontstaat en het moment waarop die helemaal afgerekend is, kan er dus gemakkelijk 1,5 à 2 jaar liggen.

  • Vanaf wanneer moet ik een belastingaangifte indienen?

Het invullen van de aangifte is verplicht voor iedereen die in België woont en die in het voorafgaande jaar een minimaal bedrag aan belastbare inkomsten heeft verdiend. Als je voor het eerst aangifteplichtig bent, zal de fiscus je normaal gezien vanzelf een zogenaamde ‘bruine envelop’ met een aanslagformulier toesturen. Krijg je die envelop niet en denk je dat je wel aangifteplichtig bent, dan kan je de aangifte zelf aanvragen.

  • Wat met jobstudenten?

Voor jobstudenten bestaat er een speciale regeling waardoor de werkgever geen bedrijfsvoorheffing moet inhouden. De belangrijkste voorwaarde is dat je maximaal 475 uur per jaar hebt gewerkt. Je betaalt dan een lagere RSZ-bijdrage, en geen bedrijfsvoorheffing. Je brutoloon is dan bijna gelijk aan je nettoloon. Als je meer dan 475 uur werkt, is er wel bedrijfvoorheffing ingehouden, en meer RSZ. 
Indien je werkgever toch voorheffing heeft ingehouden, maar je in totaal minder hebt verdiend dan 7.570 euro, dan heb je er alle belang bij om een aangifte in te dienen (en er desnoods één aan te vragen). Je zal dan via de aangifte immers die voorheffing helemaal kunnen recupereren.

  • Wat gebeurt er als ik geen aangifte indien?

Indien je aangifteplichtig bent, maar je aangifte niet of te laat indient, kan de fiscus een aanslag ‘van ambtswege’ vestigen. Daarbij bepaalt de belastingdienst eenzijdig wat je belastbaar inkomen is. De fiscus schat dan zelf de situatie in, en in regel zal dat minder gunstig zijn dan wanneer je zelf je aangifte invult. Zorg er dus altijd voor dat je je belastingaangifte tijdig indient. 

  • Hoe vul ik de aangifte in?

Er zijn twee manieren om een geldige belastingaangifte in te dienen: op papier en via tax-on-web. Maar eigenlijk is er geen reden meer om papier nog te verkiezen boven tax-on-web. Je hebt dan nog tot midden juli de tijd om alles in orde te brengen.

  • En vooral: hoeveel moet ik betalen?

De precieze hoogte van je belastingsaanslag hangt af van een heleboel factoren. In de eerste plaats natuurlijk van je inkomen, maar ook van de samenstelling van het gezin waar je woont, welke kosten je gemaakt hebt voor je job, je woonplaats... Elke situatie is anders. De enige manier om een goed beeld te krijgen is een simulatie maken. Dat doe je via de optie die daartoe in tax-on-web is voorzien, of via de anonieme module Tax Calc.