Makkelijker om bouwvergunning te krijgen

Het Eeklose gemeentebestuur mag vanaf 1december zelf stedenbouwkundige vergunningen afleveren. Concreet betekent dit dat de gemeente geen verplicht advies meer hoeft te vragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

De nieuwe procedure heeft positieve gevolgen voor mensen met bouwplannen en verkavelaars van gronden in Eeklo. Zo moet de vergunning verleend en verzonden worden binnen de bepaalde termijn, zo niet is ...