Wie wint de strijd om wat velen beschouwen als een luizige job? Het gaat over bestuurder worden bij wat rest van Fortis. Ping An heeft circa 5% van de aandelen-Fortis in handen en weegt dus zwaar door op een aandeelhoudersvergadering waarvan verwacht wordt dat grofweg 30% van de aandelen zou aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het is een publiek geheim dat Ping An ontevreden is over de manier waarop Fortis met de rechten van de Fortis-aandeelhouders omging. De verwachting was dat Ping An een publiek standpunt zou bekendmaken nog voor de aandeelhoudersvergadering van maandagochtend 10uur in Utrecht. Ping An lijkt echter het geweer van schouder veranderd te hebben en mobiliseert nu de Chinese autoriteiten om compensatie van de Belgische staat af te dwingen voor de geleden verliezen. De vraag is of deze nieuwe verwikkeling invloed zal hebben op de manier waarop Ping An maandag stemt. Aan de andere kant is het volstrekt onduidelijk hoe de Belgische regering, die tot nader order grootaandeelhouder is van Fortis Bank, Ping An kan compenseren zonder de overige aandeelhouders van Fortis eveneens schadeloos te stellen. (pdd)