Groene bedrijfswagen kost voortaan minder

Een van de laatste beslissingen van de aftredende paarse regering vorig jaar in maart was om de fiscale aftrek van bedrijfswagens te koppelen aan de CO2-uitstoot. Voorheen was de aftrek van autokosten - behalve voor brandstof - standaard beperkt tot 75 procent, of met andere woorden: 75 procent van de autokosten mocht fiscaal als kosten worden geboekt, de overige 25 procent behoorde tot de 'verworpen uitgaven'. Door de nieuwe wet wordt dit aftrekpercentage gedifferentieerd in functie van de CO2-uiststoot van de wagen. Voor de schoonste wagens wordt het aftrekbare percentage zelfs opgetrokken tot 90 procent (zie tabel). Wagens met een hoge CO2-uitstoot daarentegen gaan er fiscaal op achteruit. Voor de meest vervuilende wagens legt de nieuwe regeling een aftrekbeperking op van 60 procent.

De CO2-bijdrage heeft niet geleid tot een massale vergroening van het bedrijfswagenpark.An Nelissen<br>
De CO2-bijdrage heeft niet geleid tot een massale vergroening van het bedrijfswagenpark.An Nelissen
Voor nieuw aangekochte wagens werd deze regeling al meteen op 1april 2007 van kracht. Maar het is pas op 1 april van dit jaar dat de nieuwe wetgeving voluit van toepassing wordt op het volledige bedrijfswagenpark ...